ASD (Atriyal Septal Defekt) Kapatılması

ASD (Atriyal septal defekt) nedir? ASD nedir? Kalbin sağ ve sol atriyumlarını (kulakçıklar) birbirinden ayıran perde (septum) üzerinde doğuştan delik bulunmasıdır. ASD varlığında sol atriyumdaki temiz kanın bir kısmı sağ atriyuma geçer ve sağ kalbin pompalaması gereken ve akciğerlere giden kan volümü çoğalır. Yıllar içerisinde, sağ kalbe gelen ve akciğerlere pompalanan yüksek kan volümü sağ […]

Kalp Kateterizasyonu ve Anjiyografi

Kalp Kateterizasyonu ve Anjiyografi Halk arasında yanlış bilindiğinin aksine anjiyografi bir tedavi değil tanı yöntemidir. Kalp damarlarının kontrast bir madde verilerek görüntülenmesi ve “X” ışınları kullanılarak kaydının alınmasıdır. Bu işlemde asıl amaç kalp damar tıkanıklığı şüphesinin giderilmesi veya damar tıkanıklığı saptanırsa buna yönelik tedavi stratejilerine (balon/stent/bypass) karar verilmesidir. Girişimsel kardiyolojinin hayat kurtaran başlıca tanı yöntemlerinden […]

Kronik Total Oklüzyon ve Stentleme

Kronik total oklüzyon/ CTO tedavisi nedir? Koroner damarın en az 3 aylık bir süre içinde tam tıkalı olması ve tıkalı olan damardan hiç kan akışı bulunmaması durumuna “kronik total oklüzyon (CTO)” adı verilmektedir. Bu çok kireçli, sert, taşlaşmış, ağır damar sertliği plaklarına sahip damarlar bu işlem için geliştirilmiş özel sert teller, balonlar ve stentler ile kısa sürede anjiyo benzeri bir işlemle […]

Mitral Balon Valvuloplasti

Mitral Darlığı ve Balon Valvüloplasti Mitral kalp kapağı sol kulakçık ile karıncık arasında tek yönlü kan akışını sağlayan kapaktır. Geçirilmiş kalp romatizmaları sonucu zamanla mitral kapakta daralma veya kapakta yetersizlik ortaya çıkabilir. Daralma neticesinde yeteri kadar kan kulakçıktan sol karıncığa geçemez ve nefes darlığı olur. Tedavi edilmezde ritim bozukluğu, akciğer hipertansiyonu ve sağ kalp yetersizliği ortaya […]

Periferik Anjiyografi

Periferik Anjiyografi ve Stentleme Periferik Anjiyografi Arterin Türkçe karşılığı ‘atar damar’dır. Atar damarlar kalpten pompalanan kanı taşıyan boru sistemi olarak tanımlanabilir. Beyin, kaslar, kollar, bacaklar, akciğerler, deri, karın içindeki tüm organlar (karaciğer, mide, bağırsaklar, böbrekler, dalak vs.) kısaca tüm dokular, arterler (atar damarlar) yolu ile taşınan kandan oksijen alır ve beslenir. Periferik arter, kalp dışındaki […]

Karotis Anjiyografi

Karotis (sah damarı) Anjiografisi Boynumuzun her iki yanında karotis arterlerimiz (halk arasındaki adıyla ‘Şah damarı’) vardır. Karotis arter hastalığı inme veya serebrovasküler ataklara yol açabildigi için ciddi seyredebilen bir durumdur. İnme beyne giden kan akımının, damarın ateroskleroz nedeniyle tıkanması veya pıhtı oluşumuna bağlı, kesildiğinde ortaya çıkar. Eğer beyne giden kan akımı birkaç dakikadan fazla kesintiye […]

Koroner Anjiyografi

El Bileğinden (Radyal) Anjiyografi El Bileğinden, Koldan (Radiyal) Anjiyografi İşlemi Nasıl Yapılır Koldan anjiyo, anjiyo vücuttaki herhangi bir damar sisteminin görüntülenmesi, damarda olan kan akımının izlenmesi ve damarlardaki darlığın, tıkanıklığın belirlenmesi için yapılan bir uygulamadır. Vücuttaki damarların hepsi için anjiyo uygulanabilir. Beyin damarlarında, gözlerde, kalp ve bacaklarda yapılan anjiyo oldukça yaygındır. Kalp damarları için yapılan koroner […]

Ablasyon

Ablasyon Çarpıntıların Yakma veya Dondurma İşlemi ile Tedavisi (Ablasyon) Çok çeşitli nedenlerle kalbin normal uyarı ve ileti sisteminde aksamalar oluşabilir. Bazen doğuştan olan ek yollar iletimde adeta kısa devrelere yol açarak taşikardi dediğimiz hızlı kalp atışlarına (çarpıntıya) neden olabilirler. Elektrofizyolojik çalışma (EPS) denilen tanı yöntemi ile kasık damarı içine yerleştirilen ince kılıflardan geçirilerek kalbe ulaştırılan elektrod kateterler ile […]

Transözefageal Ekokardiyografi

Transözefageal Ekokardiyografi (TEE, TÖE, Endoskopik EKO) Endoskopi ile benzer bir şekilde; 90-100 cm uzunluğundaki probun boğaz uyuşturulduktan ve damardan sakinleştirici ilaç yapıldıktan sonra uç 30-40 cm’lik kısmın yutturulur. Buradan alınan görüntüler vücut dışından göğüsten yapılan tetkike göre önünde ciddi kas ve kemik yapısı olmadığı, kalbe çok yakın yerden çekim yapıldığı için çok nettir. En ince ayrıntılar Renkli […]

Koroner BT anjiyografi

Bilgisayarlı Tomografik Anjiyografi (Koroner BT/Sanal Anjiyo) Bilgisayarlı tomografik anjiografi yada BT anjio klasik bilgisayarlı tomografi ile bir damar içi görüntüleme yöntemi olan anjiografiyi birleştirerek vücudumuzdaki damarlar hakkında detaylı bilgi veren bir yöntemdir. Klasik bir bilgisayarlı tomografide vücudumuzdan kesitsel yada dilimler halinde görüntü alınır. Elde edilen bu görüntüde damarlar dahil tüm organlar, dokular dilimler halindedir. Bu […]