Balon Anjiyoplasti ve Stent

Balon Anjiyoplasti ve Stent Tedavisi Nedir? Halk dilinde kalp damar hastalığı olan bilinen koroner arter hastalığı kalp kaslarını besleyen koroner arterlerin daralma ve tıkanması ile kan akımının kısmen ya da tam kesilmesi sonucu ortaya çıkar. Bu kalp damarlarının yapısını en iyi gösteren tanı aracı kalp kateterizasyonu yani anjiyografidir. Koroner anjiyografi işlemi sonucunda ilaç tedavisi, bypass veya […]

Aort Kapak Değişimi (TAVİ)

TAVİ (Anjiyografik Yöntemle Aort Kapak Yerleştirilmesi) Vücuda kanı pompalayan kalp ile ana atardamar aort arasında bulunan aort kapağında ilerleyen yaşlarda bozulma ve kireçlenme ile darlık meydana gelebilmektedir. Toplumun ortalama yaşının artması ile bu tür kapak hastalığını daha çok görmeye başladık. Bu hastalıkta uzunca bir dönem hiç şikayet olmamakta şikayetler ortaya çıktığında klinik gidiş süratle kötüye […]

ICD (Şoklama Yapan Kalp Kalp Pili) Nedir?

“ICD“ Implantable (vücuda yerleştirilebilen) Cardioverter Defibrillator (İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör) için kullanılan bir kısaltmadır. ICD kalp hastalarında hayatı tehdit edici bir ritim problemi çıktığında  (VT ve VF gibi) şok verip normal ritmi sağlayan bir alettir.  ICD sağ veya sol göğüs üst bölgesinde cilt altına yerleştirilen sigara paketi büyüklüğünde kalpteki ritimler ile uyumlu otomatik olarak çalışan […]

Kalıcı Kalp Pili Takılması (Pacemaker implantasyonu)

Kalp pili, kalbinizin çok yavaş çarpmasını önlemek için kalp atışlarınızı kontrol  etmek ( monitorize etmek) için deri içine yerleştirilen bir araçtır. Kalp pili bir ya da iki telin takılması ile kalp atışı üreteci içeren bir kutudan oluşur. Kalp pili kalbin yakınına yerleştirilir ve kalbin haddinden yavaş atmasını engeller ve kontrol eder. Bir ya da iki […]

Kalp Krizi

Kalp Krizi Kalp Krizi Nedir? Kalp krizi, kalbi besleyen atardamarların aniden tıkanmasına bağlı olarak kalp kasının yeterince oksijen alamaması ve sonuçta kalp dokusunun hasara uğramasıdır. Kalbe kan akımını sağlayan atardamarlarda kolesterol ve yağ gibi maddeler damar duvarlarında birikerek plak denilen yapıları oluştururlar. Damar sertliği olarak adlandırılan bu süreçte atardamarlar zaman içinde daralır ve plaklar üzerinde […]

Hipertrofik Kardiyomiyopati

Hipertrofik Kardiyomiyopati Hipertrofik kardiyomiyopati (HCM), kalp kasının (miyokard) anormal derecede kalın hale geldiği (hipertrofik) bir hastalıktır. Kalınlaşmış kalp kası, kalbin kan pompalamasını zorlaştırabilir. Hipertrofik kardiyomiyopati sıklıkla teşhis edilmez, çünkü hastalığı olan birçok insanda varsa az sayıda semptom vardır ve önemli problemleri olmayan normal yaşamlara yol açabilir. Bununla birlikte, HCM’li az sayıda insanda, kalınlaşmış kalp kası […]

Atriyal Fibrilasyon

Atriyal Fibrilasyon Atriyal fibrilasyon nedenleri nelerdir? Atrial fibrilasyon (AF) birçok hastalıkla ilişkili olabilir: ·         Yüksek kan basıncı (hipertansiyon), ·         Koroner arter hastalığı, ·         Kalp kapak hastalıkları (özellikle mitral darlığı) ·         Tiroid bezi hastalıkları, ·         Kalp cerrahisi, ·         Kronik akciğer hastalıklar (amfizem, astım vb), ·         Kalp yetmezliği, ·         Kardiyomiyopati (kalp yetmezliğine yol açan kalp kası hastalığı), […]

Endokardit (Kalp Kapağı İltihabı)

Endokardit (kalp kapağı iltihabı) Endokardit Nedir? Kalbimizin içini bağ dokusu bir zar şeklinde sarar. Bu yapıya endokard denir yani kalp içi. Kalp kapakları da bu dokunun bir parçasıdır. Eğer endokard yüzeyi tamamen mikroptan korunmuştur, eğer bu yüzey mikrop kaparsa buna kalp iltihabı veya infektif endokardit denir.bu yapı içinde kalbin kapakçıkları da olduğu için aynı zamanda […]

Mitral Kapak Yetersizliği

Mitral Kapak Yetersizliği Nedir? Ne Zaman Tedavi Edilir? Mitral kapak yetersizliği nedir? Mitral kapak sızdırdığında buna mitral kapak yetersizliği denir. Mitral yetmezlik olarak da bilinir. Mitral kapakçık, kalbin 4 kapağından (valf) biridir. Bu valfler, kanın kalbin 4 odacığından vücuda akmasına yardımcı olur. Mitral kapak, sol atriyum ile sol ventrikül arasında yer alır. Normalde mitral kapak, […]

Ritim Bozukluğu

Ritim Bozukluğu Ritim Bozukluğu Nedir? Ritim bozukluğu, kalbin normal atım ritmi ve düzenindeki herhangi bir değişiklik için kullanılan genel bir terimdir ve kalbinizin atmasını sağlayan elektriksel sistemdeki bir sorundan kaynaklanır. Kalp çarpıntısı, kalp atışlarında düzensizlik hissedilebilir. Bazı durumlarda ise birey ritim bozukluğunun farkına varmayabilir.  Ritim bozuklukları kalbinizin gereğinden hızlı ya da gereğinden yavaş atmasına yol açabilir. […]