Genel Kardiyoloji

Genel Kardiyoloji Kalp hastalığı, ülkemizde çoğu erkek ve kadın için ciddi bir endişe kaynağıdır ve önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Genel kardiyoloji, kalp hastalığı riski taşıyan kişileri belirlemek, kalp hastalığı olan hastalara bakım sağlamak ve bu kişilerin sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak amacını taşır. Genel kardiyoloji kategorisine girecek durumlar arasında kalp krizi, […]

Girişimsel Kardiyoloji

Girişimsel Kardiyoloji Nedir? Girişimsel kardiyoloji, koroner arter hastalığı, vasküler hastalık, yapısal kalp hastalığı ve konjenital kalp kusurlarını teşhis etmek ve tedavi etmek için özel kateter tabanlı teknikleri kullanan kardiyolojinin alt uzmanlığıdır. Girişimsel kardiyologlar, vücuttaki ana arterlerdeki ve kalbin farklı odacıklarındaki kan basıncı ve kan akışı gibi kardiyovasküler işlevleri ölçmek için çeşitli tanı araçları ve görüntüleme […]

Fonksiyonel Tıp

Fonksiyonel Tıp Doktoru Kimdir? Fonksiyonel tıp doktorları, karmaşık hastalıkların temel nedenlerini bulmak için özel eğitim ve teknikler kullanır. Bir duruma neden olan birden çok faktörü araştırabilirler veya bir belirtiye neden olan birden çok duruma bakabilirler. Fonksiyonel tıpta bir doktor, fiziksel, zihinsel, duygusal ve hatta bazen ruhsal sağlığınızın tam resmini göz önünde bulundurarak bütünsel olarak çalışır. […]

Bütüncül Kardiyoloji

Bütüncül Kardiyoloji Basit bir ifadeyle, bütüncül kardiyoloji iyi bir kardiyolojidir. Bir kişinin bireysel sağlık yararları ve hastalık riskleri için en uygun tedavilerini seçmek için bütüncül tıbbın ilkelerini uygular. Uygun olan yerlerde daha az maliyetli ve daha az riskli tedaviler arar ve iyileşmeyi ve önlemeyi vurgular. Geleneksel kardiyoloji, kalp krizi veya kalp yetmezliği gibi akut kalp […]