Genel Kardiyoloji

Genel Kardiyoloji Kalp hastalığı, ülkemizde çoğu erkek ve kadın için ciddi bir endişe kaynağıdır ve önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Genel kardiyoloji, kalp hastalığı riski taşıyan kişileri belirlemek, kalp hastalığı olan hastalara bakım sağlamak ve bu kişilerin sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak amacını taşır. Genel kardiyoloji kategorisine girecek durumlar arasında kalp krizi, […]

Girişimsel Kardiyoloji

Girişimsel Kardiyoloji Nedir? Girişimsel kardiyoloji, koroner arter hastalığı, vasküler hastalık, yapısal kalp hastalığı ve konjenital kalp kusurlarını teşhis etmek ve tedavi etmek için özel kateter tabanlı teknikleri kullanan kardiyolojinin alt uzmanlığıdır. Girişimsel kardiyologlar, vücuttaki ana arterlerdeki ve kalbin farklı odacıklarındaki kan basıncı ve kan akışı gibi kardiyovasküler işlevleri ölçmek için çeşitli tanı araçları ve görüntüleme […]

Fonksiyonel Tıp

Fonksiyonel Tıp Doktoru Kimdir? Fonksiyonel tıp doktorları, karmaşık hastalıkların temel nedenlerini bulmak için özel eğitim ve teknikler kullanır. Bir duruma neden olan birden çok faktörü araştırabilirler veya bir belirtiye neden olan birden çok duruma bakabilirler. Fonksiyonel tıpta bir doktor, fiziksel, zihinsel, duygusal ve hatta bazen ruhsal sağlığınızın tam resmini göz önünde bulundurarak bütünsel olarak çalışır. […]

Bütüncül Kardiyoloji

Bütüncül Kardiyoloji Basit bir ifadeyle, bütüncül kardiyoloji iyi bir kardiyolojidir. Bir kişinin bireysel sağlık yararları ve hastalık riskleri için en uygun tedavilerini seçmek için bütüncül tıbbın ilkelerini uygular. Uygun olan yerlerde daha az maliyetli ve daha az riskli tedaviler arar ve iyileşmeyi ve önlemeyi vurgular. Geleneksel kardiyoloji, kalp krizi veya kalp yetmezliği gibi akut kalp […]

Balon Anjiyoplasti ve Stent

Balon Anjiyoplasti ve Stent Tedavisi Nedir? Halk dilinde kalp damar hastalığı olan bilinen koroner arter hastalığı kalp kaslarını besleyen koroner arterlerin daralma ve tıkanması ile kan akımının kısmen ya da tam kesilmesi sonucu ortaya çıkar. Bu kalp damarlarının yapısını en iyi gösteren tanı aracı kalp kateterizasyonu yani anjiyografidir. Koroner anjiyografi işlemi sonucunda ilaç tedavisi, bypass veya […]

Aort Kapak Değişimi (TAVİ)

TAVİ (Anjiyografik Yöntemle Aort Kapak Yerleştirilmesi) Vücuda kanı pompalayan kalp ile ana atardamar aort arasında bulunan aort kapağında ilerleyen yaşlarda bozulma ve kireçlenme ile darlık meydana gelebilmektedir. Toplumun ortalama yaşının artması ile bu tür kapak hastalığını daha çok görmeye başladık. Bu hastalıkta uzunca bir dönem hiç şikayet olmamakta şikayetler ortaya çıktığında klinik gidiş süratle kötüye […]

ICD (Şoklama Yapan Kalp Kalp Pili) Nedir?

“ICD“ Implantable (vücuda yerleştirilebilen) Cardioverter Defibrillator (İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör) için kullanılan bir kısaltmadır. ICD kalp hastalarında hayatı tehdit edici bir ritim problemi çıktığında  (VT ve VF gibi) şok verip normal ritmi sağlayan bir alettir.  ICD sağ veya sol göğüs üst bölgesinde cilt altına yerleştirilen sigara paketi büyüklüğünde kalpteki ritimler ile uyumlu otomatik olarak çalışan […]

Kalıcı Kalp Pili Takılması (Pacemaker implantasyonu)

Kalp pili, kalbinizin çok yavaş çarpmasını önlemek için kalp atışlarınızı kontrol  etmek ( monitorize etmek) için deri içine yerleştirilen bir araçtır. Kalp pili bir ya da iki telin takılması ile kalp atışı üreteci içeren bir kutudan oluşur. Kalp pili kalbin yakınına yerleştirilir ve kalbin haddinden yavaş atmasını engeller ve kontrol eder. Bir ya da iki […]

ASD (Atriyal Septal Defekt) Kapatılması

ASD (Atriyal septal defekt) nedir? ASD nedir? Kalbin sağ ve sol atriyumlarını (kulakçıklar) birbirinden ayıran perde (septum) üzerinde doğuştan delik bulunmasıdır. ASD varlığında sol atriyumdaki temiz kanın bir kısmı sağ atriyuma geçer ve sağ kalbin pompalaması gereken ve akciğerlere giden kan volümü çoğalır. Yıllar içerisinde, sağ kalbe gelen ve akciğerlere pompalanan yüksek kan volümü sağ […]

Kalp Kateterizasyonu ve Anjiyografi

Kalp Kateterizasyonu ve Anjiyografi Halk arasında yanlış bilindiğinin aksine anjiyografi bir tedavi değil tanı yöntemidir. Kalp damarlarının kontrast bir madde verilerek görüntülenmesi ve “X” ışınları kullanılarak kaydının alınmasıdır. Bu işlemde asıl amaç kalp damar tıkanıklığı şüphesinin giderilmesi veya damar tıkanıklığı saptanırsa buna yönelik tedavi stratejilerine (balon/stent/bypass) karar verilmesidir. Girişimsel kardiyolojinin hayat kurtaran başlıca tanı yöntemlerinden […]